Ngày sinh: 29/07/1989 Vai trò: – CEO & Fouder Công ty Cổ phần Sự kiện VietPower – Fouder Công ty Cổ phần Sự kiện LuxEvent – Fouder Hệ thống nghỉ dưỡng My Retreat

Rate this page