IV. CHÍNH SÁCH HOÀN HỦY

Chính sách hoàn tiền, đổi trả dịch vụ của VietPower được thực hiện nghiêm túc và minh bạch rõ ràng theo các nguyên tắc dưới đây:

Sau khi Khách hàng chốt dịch vụ và hoàn thành đặt cọc (sau đây gọi tắt là “Giai đoạn triển khai dịch vụ”), tất cả các thay đổi, điều chỉnh về dịch vụ Hai Bên phải thông báo cho nhau trong thời gian sớm nhất (chậm nhất là 06 tiếng kể từ thời điểm phát sinh), các đề xuất thay đổi của một bên chỉ có hiệu lực khi được sự chấp thuận của Bên còn lại.

1. Trường hợp Booking bị hủy bởi VietPower:

Nếu VietPower không thực hiện được dịch vụ, VietPower sẽ thông báo ngay cho khách hàng biết và hoàn lại cho khách hàng toàn bộ số tiền khách hàng đã đặt cọc trong vòng 05 ngày kể từ ngày thông báo hủy dịch vụ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Bên cạnh đó VietPower sẽ hỗ trợ sắp xếp đối tác khác cung cấp dịch vụ cho Khách hàng và chịu toàn bộ thiệt hại về dịch vụ mà VietPower đã đặt trước cho đoàn từ phía nhà cung cấp, như: Đặt cọc/Giữ dịch vụ địa điểm, nhân sự, in ấn, thi công….

2. Trường hợp Booking bị hủy bỏ bởi Khách hàng:

 • Trường hợp hủy booking kể từ thời điểm đặt cọc – 15 ngày trước ngày triển khai chương trình, Quý khách sẽ chịu phạt 30% tổng giá trị Booking/Giá trị từ hạng mục của Booking trong trường hợp hủy một hoặc một phần dịch vụ.
 • Trường hợp hủy booking từ 14 -10 ngày trước ngày triển khai chương trình, Quý khách sẽ chịu phạt 50% tổng giá trị Booking/Giá trị từ hạng mục của Booking trong trường hợp hủy một hoặc một phần dịch vụ.
 • Trường hợp hủy booking từ 09 – 07 ngày trước ngày triển khai chương trình, Quý khách sẽ chịu phạt 70% tổng giá trị Booking/Giá trị từ hạng mục của Booking trong trường hợp hủy một hoặc một phần dịch vụ.
 • Trường hợp hủy booking trong vòng 06 ngày trước ngày triển khai chương trình, Quý khách sẽ chịu phạt 100% tổng giá trị Booking/Giá trị từ hạng mục của Booking trong trường hợp hủy một hoặc một phần dịch vụ.

Lưu ý:

Trường hợp hủy dịch vụ do sự cố khách quan như thiên tai, dịch bệnh, hoản hoạn, tai nạn bất ngờ….(Sự kiện Bất Khả kháng) VietPower sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào ngoài việc hoàn trả tiền dịch vụ.

Sự kiện Bất Khả kháng:

Bất khả kháng là những sự kiện xảy ra một cách khách quan bao gồm nhưng không giới hạn như: Dịch bệnh, bão, lũ lụt, gió lốc, sóng thần, sạt lở, sự cố giao thông, hỏa hoạn, sự thay đổi của chính sách pháp luật hoặc quyết định ngăn cấm của cơ quan hữu quan… liên quan trực tiếp đến việc thực hiện Hợp đồng này mà Hai Bên không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép.

 • Trong quá trình thực hiện dịch vụ mà một hoặc Hai bên gặp phải sự kiện bất khả kháng tại Điều này, Bên thực hiện nghĩa vụ mà bị ảnh hưởng bởi các trường hợp bất khả kháng này sẽ gửi văn bản thông báo tới Bên kia vào thời điểm sớm nhất có thể (chậm nhất là 24h kể từ thời điểm phát sinh sự kiện bất khả kháng), để kịp thời cảnh báo về việc mình không thể thực hiện được nghĩa vụ theo Hợp Đồng Dịch vụ này và bằng nỗ lực tốt nhất phòng tránh, hạn chế rủi ro của trường hợp Bất khả kháng như vậy. Trường hợp thông báo chậm so với thời gian trên Bên thông báo chậm không được miễn trừ trách nhiệm phát sinh.
 • Hai Bên cùng nhau đề xuất một trong các phương án giải quyết:
  • Thay đổi thời gian thực hiện chương trình.
  • Thay đổi địa điểm thực hiện chương trình.
 • Việc một trong hai Bên không thực hiện, hay chậm thực hiện các nghĩa vụ của mình theo Hợp đồng này do các sự kiện bất khả kháng sẽ không được coi là vi phạm các nghĩa vụ đó, hay là lý do để khiếu nại theo Hợp đồng.
 • Trong thời gian xảy ra trường hợp bất khả kháng, các bên được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Khi trường hợp bất khả kháng chấm dứt, các bên sẽ tiếp tục thực hiện booking nếu việc tiếp tục thực hiện này là có thể được.
 • Trong trường hợp Sự kiện bất khả kháng kéo dài hơn 03 tháng, bên bị ảnh hưởng bởi sự kiện bất khả kháng có quyền đơn phương chấm dứt booking. Hai Bên đàm phán thương lượng các chi phí thiệt hại trên tinh thần san sẻ rủi ro và Quý khách cam kết sẽ sử dụng dịch vụ của Vietpower sau khi Sự kiện bất khả kháng kết thúc.

3. Vi phạm nghĩa vụ cung cấp dịch vụ:

Khách hàng có quyền khiếu nại về dịch vụ mà VietPower cung cấp trong các trường hợp sau:

 • VietPower vi phạm nghĩa vụ cung cấp dịch vụ căn cứ hợp đồng đã kí giữa 2 bên để giải quyết.
 • Khách hàng đã thanh toán nhưng VietPower không thực hiện bàn giao dịch vụ, sản phẩm đúng thời gian trong hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

Khách hàng sẽ không được VietPower hoàn lại tiền trong các trường hợp sau:

 • Khách hàng đơn phương chấm dứt Hợp đồng/Phiếu Xác nhận Dịch vụ/Đơn Đặt hàng mà không thuộc trường hợp bất khả kháng.
 • Khách hàng vi phạm những nguyên tắc, quy định trong Hợp đồng/Phiếu Xác nhận Dịch vụ/Đơn Đặt hàng đã ký thỏa thuận giữa 2 bên.
Rate this page